Nedelja sa osmijehom na licu

Prethodne nedjelje djeca su kroz ljepotu I šarenilo cvijeća prikazala svoje osjećaje I razdraganost. Radionica je protekla u u veseloj atmosferi. Na papiru su iscrtani oblici jagode I ruže unutar koji su lijepljeni  umotani papyri u oluku “gliste”.  


Read More...

Klikni broj za problem tvoj

SOS telefon za djecu i mlade koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve.


Read More...
01

MultiTransŽiro račun br: 510-409-74

PIB I PDV 02007711

 

Dječji dom Mladost Bijela, Herceg Novi, Crna Gora

  • PDF

JU Dječiji dom „Mladost˝ - Bijela je ustanova koja se bavi zbrinjavanjem djece lišene   roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i jedina je ustanova ovog tipa na teritoriji Crne Gore. Po svom položaju i djelatnosti koju obavlja ova Ustanova zauzima   veoma značajno mjesto u našem društvu, te je njeno dobro funkcionisanje i mogućnost da odgovori mnogobrojnim i ozbiljnim zahtjevima koji se pred nju postavljaju od ogromne važnosti za cjelokupnu društvenu zajednicu.

Dječiji dom u Bijeloj osnovan je 1946. god. U to vrijeme na teritoriji Crne Gore, osnovano je više domova ovog tipa, koji su kasnije pripojeni Dječijem domu i od tada, pa sve do danas Dječiji dom u Bijeloj postaje jedina ustanova ovog tipa u Crnoj Gori.

Dom je sve do 1979. godine bio smješten u objektu koji nosi naziv Vila "Jadranska straža" u Bijeloj. Ovaj objekat predstavlja zadužbinu inženjera Tapavice, koji je početkom prošlog vijeka živio i radio na ovim prostorima. U zemljotresu koji je 1979. godine pogodio crnogorsko primorje, ozbiljno je oštećena stara zgrada Doma, Vila "Jadranska straža", pa je već 1980. godine izgrađen i useljen novi objekat koji je i danas u funkciji. Prostorni kapacitet Doma iznosi 4.027 m2, a smještajni 90 mjesta. U posljednjih nekoliko godina preduzeti su obimni radovi na renoviranju prostorija u kojima borave naša djeca. Uz pomoć Vlade Crne Gore kao i donacija nekoliko stranih investitora u potpunosti je relizovan projekat kompletnog renoviranja i opremanja stambenih jedinica u kojima borave djeca, centralne kuhinje, vešeraja i odjeljenja za predškolsku djecu, a izvršena je i sanacija centralnog grijanja. Nakon okončanja svih ovih radova, danas s ponosom možemo konstatovati da su uslovi u kojima žive naša djeca u skladu sa evropskim standardima u oblasti socijalne i dječje zaštite. Takođe, izvršena je i rekonstrukcija starog objekta Doma, Vile "Jadranska straža" i pretvoren u objekat hotelskog tipa. Danas je ovo reprezentativni hotelski objekat, kategorisan sa 4 zvjezdice, koji omogućava profesionalnu i praktičnu obuku naših štićenika koji pohađaju škole za turističko-ugostiteljska radna mjesta.

Životni standard

U cilju poboljšanja uslova života i rada djece i obezbjeđivanja kvalitetnijeg životnog standarda preduzimaju se mnogobrojne mjere i aktivnosti. Mnogobrojni radovi na adaptaciji i renoviranju prostora i popravci postojećeg i nabavci novog namještaja i opreme, značajno su doprinijeli ostvarivanju evropskog standarda u ovoj oblasti. Izvršena je kompletna rekonstrukcija stambenog prostora u kome borave štićenici muškog pola, pa su uslovi u kojima boravi ova populacija u velikoj mjeri poboljšani.

Briga o kvalitetu ishrane djece koja borave u Domu, jedan je od glavnih prioriteta za menadžment ustanove. Djeca svakodnevno imaju 4 obroka. Jelovnik za ove obroke usaglašavaju i izrađuju timski: šef kuhinje, rukovodilac vaspitno-obrazovnog rada i glavna medicinska sestra. U izradi jelovnika aktivno participiraju i djeca, na način da izražavaju svoje želje koje se uvjek prihvataju. Značajna novčana sredstva se na mjesečnom nivou, izdvajaju za potrebe obezbjeđivanja školskih marendi za svu djecu koja pohađaju školu. Sva djeca koja borave u Domu dobijaju redovni mjesečni džeparac, čija visina je određena shodno njihovom uzrastu.


Planom transformacije predviđeno je da osim postojećeg rezidencijalnog smještaja u Domu funkcionišu 4 servisa pomoći i podrške i to:

- Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju;

- Prelazna stambena zajednica;

- Nacionalna dječija telefonska linija;

- Prihvatilište za zaštitu djece od nasilja u porodice.

 

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

Servis pomoći i podrške namijenjen dnevnom boravku djece sa smetnjama u razvoju, uzrasta od 6 do 18 godina, koja žive na teritoriji opštine Herceg Novi, počeo sa radom u septembru mjesecu 2016.godine.

Servis pruža sveobuhvatni, kompetentni psiho-socijalni tretman i rehabilitaciju, sprečava socijalnu isključenost i omogućava stimulaciju potencijala svakog djeteta. Njeguje individualni pristup u radu, doprinosi socjalizaciji i boljem funkcionisanju djeteta u porodici, prevenira napuštanje djeteta i njegovo izmještanje iz porodice. U okviru ovog prostora koji je uređen u skladu sa visokim evropskim standardima, obezbijeđena je senzorna soba, soba za fizioterapiju, soba za radnookupacionu terapiju, soba za odmor, dnevni boravak sa svim sadržajima u skladu sa zakonom, čajna kuhinja i trpezarija, toalet prilagodjen djeci sa posebnim potrebama, a obezbijeđena je i rampa na ulazu u objekat za potrebe lica koja se otežano kreću. Prostorije su prilagođene i opremljene tako da odgovaraju specifičnim potrebama korisnika i osiguravaju bezbjedno fizičko okruženje. Sve prostorije su pokivene video nadzorom.

Korisnicima Dnevnog centra se pružaju sljedeće usluge:

- dnevni boravak u trajanju od osam sati;

- ishrana (doručak, užina i ručak);

- prevoz od kuće do institucije i natrag, odnosno od škole za djecu koja koriste poludnevni boravak;

- njega i pomoć u održavanjulične higijene;

- psihosocijalna rehabilitacija;

- socijalizacija;

- individualni i grupni rad na osnovu individualnog plana rada za svako dijete;

- defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretman u skladu sa potrebama djeteta;

- savjetodavni rad sa roditeljima i svakodnevno informisanje roditelja o zdravstvenom stanju i ponašanju djeteta.

Vrata ovog servisa podrške, čiji je kapacitet 15 mjesta, otvorena su za djecu sa smetnjama u razvoju koja žive na teritoriji opštine Herceg Novi. U radu sa djecom angažovano je ukupno 5 zaposlenih odgovarajuće struke i to: defektolog, psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut i medicinska sestra.

 

Prelazna stambena zajednica

Prelazna stambena zajednica predstavlja servis podrške djeci, starijeg školskog uzrasta, koja borave na rezidencijalnom smještaju i pripremaju se za izlazak iz institucije i početak samostalnog života. Servis koji je počeo sa radom početkom 2017. godine, funkcioniše u okviru objekta Doma, u izdvojenom stambenom prostoru koji je kompletno renoviran i opremljen na način da podsjeća na porodično okruženje. Kapacitet ovog stambenog prostora planiran je za 4 štićenika, posjeduje dvije spavaće sobe, veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, kupatilo, toalet i opremljen je svim neophodnim namještajem i aparatima.

Cilj ovog servisa je da mladi kroz specifičan način rada, kreiranjem određenog stepena autonomije, uz međusobno podržavanje i uvažavanje, osposobe za samostalan život. Učenje praktičnih životnih vještina, stanovanja u prostoru koji se dijeli sa drugima, osnaživanje i osposobljavanje mladih za preuzimanje odgovornosti u samostalnom životu. Stručna lica, uključena u ovaj servis, imaju ulogu mentora, a njihov rad je fokusiran na individualanom savjetodavnom radu. Poseban akcenat u radu sa djecom daje se kroz pružanje podrške u savladavanju vještina spremanja jednostavnijih jela, pranja i peglanja garderobe, raspolaganja kućnim budžetom, kao i u rješavanju konfliktnih situacija. U svakodnevnim aktivnostima i obavezama djeca imaju određeni stepen samostalnosti, uz mogućnost da u svakom trenutku dobiju podršku, pomoć i savjet. Na raspolaganju su im svi resursi koji postoje u ustanovi (medicinska služba, stručni radnici, vaspitači).  Doručak i večeru sami pripremaju, ručak podižu iz centralne kuhinje i dobijaju određeni nedeljnji budžet kojim sami raspolažu za kupovinu potrebnih namirnica, sredstava za higijenu i td.

Servis uspješno funkcioniše, dvije djevojke koje su bile uključene u servis, napustile su instituciju po redovnoj proceduri i njihova iskustva govore da im je ovaj servis mnogo pomogao u osamostaljivanju i životu nakon izlaska

Nacionalna dječija telefonska linija

Servis podrške i pomoći namjenjen djeci i mladima koji žive na teritoriji Crne Gore, koji do sada nije postojao u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori. Servis pruža mogućnost svakoj mladoj osobi da potpuno anonimno govori o svojim problemima, strahovima i sumnjama.

Ciljna grupa su sva djeca i mladi koji imaju potrebu da komuniciraju sa stručnim licima.

Servis pruža anonimnost, povjerljivost, dostupnost i kompetenciju, a vrši i prevenciju nasilja.

Intenzivirane su aktivnosti za uvođenja servisa „Nacionalna dječja telefonska linija“, pa je uređen odgovarajući prostor, opremljen potrebnim namještajem, izvršena je nabavka i instaliranje odgovarajućeg softvera, izvedeni radovi na telekomunikacionoj i optičkoj kablaži. Implementacija ovog servisa pomoći i podrške, predviđena je za prvu polovinu ove godine, pa su u tom cilju planirane sljedeće aktivnosti:

- obezbjeđivanje i odabir odgovarajućeg stručnog kadra za rad u servisu;

- edukacija stručnog kadra;

- realizacija neophodne medijske promocije usluge.

Za potrebe funkcionisanje ovog servisa, obezbijeđene su odgovarajuće saglasnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministrastva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova. Upućen je zahtjev za dodjelu broja iz numeričkog opsega „116“ Telekomu Crne Gore. Dobijanjem neophodnog telefonskog broja, biće obezbijeđeni svi tehnički preduslovi za funkcionisanje ove usluge u našoj ustanovi.

 

Prihvatilište za zaštitu djece od nasilja u porodici

Servis predviđa kratkoročno smještanje i tretman djeteta, pri čemu se procjenju njegove potrebe, uz realizaciju aktivnosti, koje uključuju rad sa porodicom. Ciljna grupa su djeca i mladi uzrasta do 18 godina sa cijele teritorije Crne Gore, koja su izložena različitim oblicima zlostavljanja u porodici, a cilj tretmana je saniranje zdravstvenih, psihosocijalnih i pravnih posljedica zlostavljanja djeteta. Planirani kapacitet Prihvatilišta je 10 mjesta, a trajanje smještaja ograničeno na maksimalno 6 mjeseci.

Implementacija ovog servisa podrške planirana je krajem 2018. godine, pa su u tom cilju planirane sljedeće aktivnosti:

- odabir i edukacija odgovarajućeg stručnog kadra za rad u servisu;

- rekonstrukcija i opremanje odgovarajućeg stambenog prostora, dovoljno izdvojenog da čini zasebnu cjelinu.

- odabir i edukacija odgovarajućeg stručnog kadra za rad u servisu;

- rekonstrukcija i opremanje odgovarajućeg stambenog prostora, dovoljno izdvojenog da čini zasebnu cjelinu.