fbpx

 

Odavde možete preuzeti dokumente od važnosti za našu ustanovu.


Program rada 2024. godinu

Dostava podataka za evidenciju uplata medijima po osnovu oglašavanja

Godišnji izvještaj o radu 2023. godine

Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i djeje zaštite

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite

Javni poziv za prodaju pokretne imovine

Opšti kolektivni ugovor

Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost

Vodič za pristup informacijama u posjedu JU Dječji dom " Mladost " Bijela

Spisak članova Upravnog Odbora

Program rada 2023. godinu

Godišnji izvještaj o radu 2022. godina


Transparentnost finansiranja medija iz javih prihoda

Plan integriteta

Program rada 2022. godinu

Izvještaj o radu 2021. godina


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Saglasnost na Pravilnik

Program rada 2021. godinu

Izvještaj o radu 2020. godina

Etički kodeks za zaposlene u oblasti socijalne i djeje zaštite


Plan integriteta

Program rada 2020. godinu

Izvještaj o radu 2019. godina

Pravilnik  izmjenama i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Plan transformacije za period 2020-2024. godine. 

 


Program rada 2019. godinu

Statut 2019. godina

Izvještaj o radu 2018. godina

 

Licence


- LICENCA - DNEVNI BORAVAK (za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i mlade)

- LICENCA - SMJEŠTAJ U USTANOVU ( za djecu bez roditeljskog staranja i djecu čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama )

- LICENCA- SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTE - SKLONIŠTE (smještaj djece)

- LICENCA- SOS TELEFON

 


Saglasnost Ministarstva rada i socijalnog staranja

Program rada 2018. godinu

Izvještaj o radu 2017. godina

Izmjene i dopune statuta

 


Pravilnici 11.05.2018.

- Procedura o primjeni neophodnih mjera u cilju sprječavanja korisnika od povrijeđivanja, samopovrjeđivanja i nanošenja materijalne štete

- Procedura o mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu ugroziti bezbjednost i život korisnika

- Procedura o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti

- Procedura o posjetama i sprječavnju ulaska neovlašćenih lica

- Procedura o postupanju po pritužbama korisnika

________________________________________________________________________

  1. Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost 2015 godinu
  2. Granski kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost 2016 godinu
  1. Statut
  2.  Spisak članova Upravnog Odbora
  3. Odluka o organozovanju ustanove za smjestaj djece
  4. Odluka o dopuni odluke o organizovanju javne ustanove za smještaj djece
  5. Plan transformacije JU Dječijeg Doma Mladost Bijela
  6. Program rada 2017. godina

Kontakt

ADRESA
Jadranska magistrala broj 10, Bijela - Herceg Novi, Crna Gora
TELEFON
+38231671042, 031671443
EMAIL 
dom.bijela@gmail.com
mladost.bijela@usdz.me