fbpx Dječiji dom Mladost Bijela Herceg Novi Crna Gora - JAČANJE KAPACITETA NACIONALNE SOS DJEČJE LINIJE

U oviru podrške za promociju i jačanje usluge Nacionalna sos dječija linija Crne Gore, u periodu od septembra do decembra 2021. godine_realizovana je obuka stručnjaka u cilju jačanja znanja i vještina u pružanju usluge savjetovanja djece i mladih na liniji. Obuka je realizovana u saradnji sa NADEL-om, Nacionalnom dečijom linijom Srbije. Tokom pet intenzivnih radnih dana u septembru, kao i putem onlajn komunikacije tokom naredna tri mjeseca, stručni tim za telefonsko-savjetodavnu podršku djece i mladih imao je priliku da kroz set obuka i supervizijskih programa unaprijedi svoja znanja u dijelu koji se odnosi na pružanje savjetodavne usluge, supervizijskog rada i da razmijeni iskustva sa kolegama iz Srbije o dobrim primjerima i praksama u radu na ovoj usluzi. Projektne aktivnosti usmjerene na jačanje i promociju Nacionalne SOS dječie linije su dio Regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji_finansijski podržava Evropska unija, uz tehničku podršku UNICEF-a u Crnoj Gori.