U djecijem domu „Mladost“, Bijela, 20.11.2020. godine obiljezen je Medjunarodni dan djeteta uz poslednju online radionucu koja se sprovela  kroz projekat „Za bolji pristup pravdi!“. Projekat implementira  NVO Juventas u saradnji sa UNICEF kancelarijom u Crnoj Gori .

Clj projekta „Za bolji pristup pravdi!“ jeste da pruži djeci potrebne informacije, kao i načine reagovanja kada su im prava prekršena, ali i koje su njihove obaveze i odgovornosti prema drugima.

U vezi sa tim, organizovan je set radionica koje su djeci i mladima pružile informacije, motivisale  ih da razmišljaju o njihovim pravima kao građanima, njihovim pravima kao članovima društva, ali i o njihovim pravima u institucijama, kao i o raspoloživim mehanizmima za ostvarivanje tih prava.

Radionice su se zasnivale na principima neformalnog obrazovanja i podrazumijevale su aktivno učešće svih koji su uključeni.

U sklopu projekta izrađeni su i posteri i brošure o dječjim pravima, a koji su prilagođeni i distribuirani djeci.

Posteri i brošure  sadrže kontakt podatke i brojeve telefona nadležnih institucija koje su relevantne za rješavanje problema, u slučaju kršenja prava.

Radionice je sprovodio i kreirao  psiholog Miloš Bulatović.